Om massage


Svensk klassisk massage

Mjukar upp spända muskler och ökar blodgenomströmningen genom strykningar, knådningar och tryck på kroppens muskler. Vi anpassar behandlingen  efter dina behov och önskemål, från lättare avspänning till mer djupgående massage.


De positiva fysiska och mentala effekterna av massage är många:


*gör spända muskler mjuka och elastiska


*ökar blodcirkulationen i musklerna


*ökar lymfcirkulationen


*stärker immunförsvaret


*har en avslappnande effekt på kroppen


*ger en djupare och lugnare andning


*påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt


*motverkar spänningar vid smärttillstånd


*ökar vår koncentrationsförmåga


*motverkar stress


*har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang


*ökar kroppens allmänna välbefinnande


*har en lugnande effekt på nervsystemet
En massageterapeut


- arbetar med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten


-arbetar med massage och muskeltöjningar i förebyggande syfteMassage


är både rehabiliterande och förebyggande


kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.